Dobrodošli na Modatak.net
Zemlja [Valuta]
0 artikala

Trenutno nema artikala u vašoj košarici.

Uvjeti poslovanja

Pristankom na kupnju, potvrdom narudžbe te uplatom novca kupac se obvezuje na slijedeće :

 1. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boja proizvoda od strane ljudskog oka i slično, Modatak.net ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih korisnik vidi na zaslonu svog monitora.
 2. Putem kupovine na stranici www.modatak.net sklapate ugovor gdje obrt koji se bavi posredovanjem u kupnji putem interneta "Outside the box" osigurava Vašu transakciju dok proizvod nije isporučen na Vašu adresu. Za svaki proizvod je priložena tablica sa izraženim dimenzijama u centimetrima, ukoliko se dobro izmjerite krojačkim metrom te na osnovu toga naručite proizvod sa istim ne bi trebali imati problema za svaki proizvod vidi tablicu među slikama proizvoda. Proizvod se može zamijeniti ili zatražiti povrat novca u koliko postoji defekt ( rijetko, gotovo nikada ) ili postoji odstupanje u odnosu na zadane dimenzije, razlika u odnosu na predstavljeni proizvod na stranici(tada trošak povrata ili zamjene snosi Modatak.net odnosno obrt "OUTSIDE THE BOX".Proizvod je moguće zamijeniti ukoliko ste krivu veličinu naručili ili ne navodeći za to razlog, tada trošak povratka je obvezan podmiriti kupac.
 3. Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana. 
 4. Veličine treba birati isključivo MJERENJEM svojih dimenzije ( poprsja, ramena, stopala itd). Veličine se NE biraju po prijašnjim iskustvima nego su za svaki proizvod drugačije.
 5. U koliko ste naručili više od jednog proizvoda to u većini slučajeva podrazumijeva da će proizvodi stići odvojeno jer se radi o različitim dobavljačima. Proizvodi će stići , samo svaki zasebno.
 6. Ukoliko klijent ne preuzme proizvod a isti se vrati na distributivno mjesto, postoje dvije moguće opcije koje klijent može iskoristiti. Povratak novca umanjen za slanje proizvoda na klijentovu adresu ili da se novi proizvod naruči, tada je potrebno da klijent plati ponovo poštarinu. Dolazak proizvoda na adresu se potvrđuje brojem za praćenje koji se šalje klijentu na zahtjev kako bi provjerio na pošti ili njihovim službenim stranicama za praćenje proizvoda
 7. Poštarina za sve proizvode nije besplatna, nego je već uključena u cijenu svakog proizvoda.
 8. Proces upisivanja cijene na stranice za svaki proizvod podložan je kontroli, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške zbog ljudskog faktora.
 9. Proizvod je ponekad moguće čekati 60 radnih dana u slučaju nacionalnih praznika, blagdana ili zbog povećanog prometa na poštama.
 10. Ukoliko ste zaprimili krivi artikl (artikl je potpuno druge boje, potpuno drugi proizvod ) vršimo puni povrat sredstava na Vaš račun ili Vam naručujemo novi artikl u dogovoru s Vama koji morate pričekati novih 12-30 radnih dana.
 11. Ukoliko Vam proizvod uopće nije stigao u navedenim rokovima (60 radnih dana), a dotični proizvod nema broj za praćenje, vršimo povrat novca na Vaš račun ili Vam se šalje novi proizvod koji dobivate u idućih 15-30 radnih dana. Postoji mala mogućnost kašnjenja pojedinih paketa.
 12. Svi eventualni povrati novca se vrše puten našeg poslovnog računa na Vaš račun u banci.
 13. MODATAK.NET zadržava puno pravo u bilo kojem trenutku stornirati narudžbu, sami time se obvezuje da će u propisanom zakonskom roku izvršiti puni povrat novca .
 14. CARINA : ukoliko klijent zaprimi poziv od carine da je potrebno da dostavi račun za plaćeni proizvod potrebno je da nam se obrati te od nas zatraži račun kako bi isti moga proslijediti carini. 

  POŠTARINA je već prethodnu uključena u cijenu za proizvode osim onih koji pristižu kao "small package" Prema aktualnom važećem cjeniku Hrvatske pošte usluga uručenja "malog paketa" naplaćuje se 4,50 kuna. "Mali paket" odnosno "small package" usluga je koja postoji u međunarodnom poštanskom prometu u okviru dostave pismovnih pošiljki do dva kilogram. Namet koji proizlazi od strane HR pošte na području HR. Namet nije moguće platiti kroz ponudu.

 

OPĆE ODREDBE

Obrt “OUTSIDE THE BOX” pruža online usluge putem svoje internet stranice www.modatak.net te Facebook stranice Modatak.net. Usluga poduzeća se sastoji od pružanja usluge posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, informacijskih usluga te financijskih transakcija.

Za korištenje Facebook stranice Modatak.net, web stranice www.modatak.net te usluga obrta “OUTSIDE THE BOX” za trgovinu i usluge, primjenjuju se sljedeći Opći uvjeti poslovanja te svi važeći zakoni i pravni propisi. Pristupom ovoj stranici smatra se da ste pročitali naše Opće uvjete poslovanja, razumjeli ih, te da ih vašom odlukom o kupnji prihvaćate. “OUTSIDE THE BOX” ima pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku kao i pravo ukidanja pristupa ovoj stranici bez prethodne obavijesti. Da biste bili upoznati s mogućim izmjenama Općih uvjeta poslovanja obvezni ste povremeno pročitati Opće uvjete poslovanja. Samim korištenjem stranice s vaše strane podrazumijevat će da ste upoznati sa svim izmjenama te da ih razumijete i prihvaćate. Ukoliko se ne slažete s općim uvjetima poslovanja ili ste maloljetni molimo da se suzdržite od uporabe stranica. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

“OUTSIDE THE BOX”, obrt za posredovanje se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima i trećim osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici “outside the box”, obrta za posredovanje i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

PRAVO NA RASKID UGOVORA

Pravo kupca na raskid ugovora i rokovi za raskid ugovora (izvod iz Zakona o zaštiti potrošača):

Pravo na raskid ugovora – Članak 45.

 1. svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana.
 2. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona.
 3. U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Rok za raskid ugovora ako potvrda prethodne obavijesti nije dostavljena – Članak 46.

 1. Ako trgovac nije potrošaču dostavio potvrdu prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona, potrošač će imati pravo raskinuti ugovor u roku od tri mjeseca.
 2. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana primitka proizvoda.
 3. U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora.
 4. Ako trgovac, u roku iz stavka 1. ovoga članka, dostavi potrošaču potvrdu prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona, potrošač ima pravo raskinuti ugovor u roku od 14 radnih dana od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Oblik raskida ugovora – Članak 47.

 1. Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.
 2. Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.
 3. Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar rokova iz članka 45. i 46. ovoga Zakona.

Posljedice raskida ugovora – Članak 48.

 1. U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu.
 2. Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.
 3. Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora, uvećan za zatezne kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu do isplate.

Isključenje prava na raskid ugovora – Članak 49.

Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 45. i 46. ovoga Zakona ako je riječ o ugovoru:

o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora,o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu,o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,o prodaji novina, periodičnih publikacija i magazinao igrama na sreću

ISPUNJENJE UGOVORA U ROKU

Članak 52.

 1. Trgovac je dužan ispuniti ugovor o prodaji robe ili obavljanju usluge sklopljen na daljinu u roku od 30 dana od dana kad mu je potrošač poslao narudžbu, osim ako su strane drukčije odredile.
 2. Ne ispuni li trgovac ugovor u roku, pa makar i zbog toga jer naručeni proizvod nema na zalihi ili nije u mogućnosti pružiti naručenu uslugu, mora potrošača o tome obavijestiti, a potrošač može, po svom izboru, izjaviti da raskida ugovor ili ostaviti trgovcu primjereni naknadni rok za ispunjenje.
 3. Odluči li se potrošač, u slučaju iz stavka 2. ovoga članka, raskinuti ugovor trgovac mu je dužan vratiti plaćeno što je moguće prije, a najkasnije u roku od 30 dana otkada je nastupilo zakašnjenje, uvećano za zatezne kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu do isplate.
 4. Regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. Diljem cijele Europske unije sporove vezane uz online kupnju moguće je rješavati putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje

 CARINA

  1. Poštarina je unaprijed uključena u cijenu za sve naše artikle, za sve zemlje.
  2. Carina nije uključena u cijene jer ju po potrebi obračunavaju carinski službenici tek kada artikl stigne u HR ili druge zemlje.
  3. Unutar EU fizičke i pravne osobe za privatne potrebe više ne podliježu carinama.
  4. Izvan EU do 150€ se ne plaća carina, ali se iznad 22€ plaća PDV pri uvozu u HR (Kupac plaća carinu ili PDV ukoliko je to potrebno).
  5. Za više informacija o carinama i iznimkama pročitajte „Izvadak iz carinskog zakona“.
  6. Politika kolačića (Cookie policy)

   Ova web stranica u cilju boljeg korisničkog iskustva i poboljšanja kvalitete na Vaše računalo sprema male tekstualne datoteke zvane cookies, odnosno kolačići. Preko 90% svih web stranica koristi kolačiće, međutim prema direktivi Europske Unije od 26. svibnja 2012. godine obvezni smo prije pohranjivanja kolačića zatražiti vašu suglasnost. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za korištenje kolačića (cookies). Kolačiće možete blokirati i dalje pregledavati stranicu što može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka.

   1. Što je kolačić (cookie)?

   Kolačić je tekstualna datoteka koja se pohranjuje na vaše računalo prilikom posjete web stranice. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika prilikom ponovnog posjeta stranici, spremaju vaše postavke te postavke za web stranicu. Kolačići mogu spremati širok pojas informacija. Ove informacije mogu biti poharanjene jedino ako im to korisnik omogući - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im korisnik nije dao te ne mogu dobiti pristup drugim datotekama računalu korisnika. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka. Putem odgovarajućih postavki na Internet pregledniku kolačiće možete izbrisati i blokirati što može dovesti do toga da se neke funkcije naše web stranice više ne mogu u potpunosti koristiti.

   2. Kako onemogućiti kolačiće?

   Isklučivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje istih na vašem računalu. Cookie postavke možete kontrolirati i konfigurirati na vašem Internet pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića odaberite web preglednik koji koristite: Chrome - Firefox - Internet Explorer - Opera - Safari. Onemogućavanjem, odnosno, blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati naše web stranice, no navedeno blokiranje može dovesti do toga da se neke funkcije naše web stranice više neće moći u potpunosti koristiti.

   3. Što je stalni kolačić (persistent cookie)?

   Stalni kolačić je kolačić koji je spremljen na računalu te ostaje na njemu i nakon zatvaranja Internet preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke kao što su informacije za prijavu (ime i lozinka) kako se ne biste morali prijavljivati prilikom svakog posjeta web stranici.

   4. Što je privremeni kolačić (session cookies)?

   Privremeni kolačić briše se s računala prilikom zatvaranja Internet preglednika. Pomoću njega web stranice pohranjuju privremene podatke kao što je primjerice sadržaj košarice za kupnju.

   5. Što je kolačić prve strane (local cookie ili first party cookie)?

   Kolačić prve strane dolazi s web-mjesta kojeg korisnik pregledava, a može biti stalni ili privremeni. Pomoću njega spremaju se informacije koje će se ponovno upotrebljavati prilikom sljedeće posjete tom web-mjestu.

   6. Što je kolačić treće strane (third party cookie)?

   Kolačić treće strane potiče od drugih, partnerskih web-mjesta koji se nalaze na web-mjestu kojeg korisnik gleda kao što su primjerice reklame. Pomoću tog kolačića prikupljaju se podaci o korisnicima za marketinške i analitičke svrhe.

   7. Koristi li modatak.net kolačiće?

   Da, s primarnim ciljem omogućavanja boljeg korisničkog iskustva naše web stranice.

   8. Kakve kolačiće koristi modatak.net i zašto?

   Privemeni kolačići (session cookies) - kolačići koji se brišu s računala prilikom zatvaranja Internet preglednika. Stalni kolačići (persistent cookie) - kolačić koji je spremljen na računalu te ostaje na njemu i nakon zatvaranja Internet preglednika, ali ga je moguće pobrisati ručno.

   9. Ima li na web stranici kolaćića treće strane (third party cookies)?

   Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ti kolačići nisu postavljeni od ove web stranice, ali služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno koristimo: a) Društvene mreže Npr. dijeljenje članaka na društvenim režama postavlja korisniku kolačiće b) Mjerenje posjećenosti modatak.net koristi nekoliko servisa za mjerenje posjećenosti. To su: Google Analytics, Gemius, Alexa. Želite li onemogućiti da vam navedeni servisi spremaju kolačiće, možete zabraniti svaki servis na slijedećim linkovima: Google Analytics - https://tools.google.com/.../gaoptout Gemius - http://optout.hit.gemius.pl/removeEN.php Alexa - http://www.alexa.com/.../optout c) Oglašavanje Na našoj web stranici prikazujemo oglase iz Google Adsense i DoubleClick mreže. Želite li onemogućiti da vam navedeni servisi spremaju kolačić: https://support.google.com/.../2662922?hl=en 10. Dodatne informacije oko isključivanja kolačića Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima: allaboutcookies.org youronlinechoices.eu aboutads.info
Loading...
Učitavanje...